Idag invigdes Almedalsveckan och i samband med det avtäcktes konstverket ”Lyssnandet” – en bronsskulptur till minne av psykiatern Ing-Marie Wieselgren. NSPH var på plats och vårt medlemsförbund Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg var en av de som talade under invigningen.

”Lyssnandet” – en bronsskulptur till minne av psykiatern Ing-Marie Wieselgren.

NSPH:s ordförande Conny Allaskog, minns Ing-Marie med värme:

”Ing-Marie är känd för att hon fick saker att hända – oftast med örat mot marken för att fånga upp vad patienter, brukare, anhöriga och vi i brukarrörelsen hade för tankar. Under hennes år som nationell psykiatrisamordnare för SKR var hon en oerhört viktig samarbetspartner för NSPH. Vi känner stor tacksamhet för hennes engagemang som bidrog till att öka förståelsen för att brukarinflytande är en nödvändighet för att kunna skapa god vård och omsorg.

Genom åren har hon deltagit i en lång rad av NSPH:s konferenser och aktiviteter, inte minst i Almedalen där vi tillsammans lyft upp ämnen som ungas utsatthet, patientinflytande och behoven inom framtidens psykiatri. Hon hade också en viktig roll när NSPH grundades då hon var huvudsekreterare i den statliga utredningen ’Ambition och ansvar’ som blev startskottet för NSPH:s verksamhet.”

”Lyssnandet” – en bronsskulptur till minne av psykiatern Ing-Marie Wieselgren.