Ett brukarråd kan vara utformat på olika sätt, beroende på om det sker på verksamhetsnivå eller systemnivå. I grunden bygger det på att brukarrepresentanter är med och påverkar innehållet i en verksamhet.

Brukarråd bidrar med viktig kunskap och inifrån-perspektiv på verksamhetens arbete, gynnar samarbete och dialog med de föreningar som representeras samt bygger förtroende mellan verksamheter och brukarrepresentanter.

Det finns olika former av brukarråd. På mindre enheter, mottagningar eller avdelningar medverkar kanske de personer som är inskrivna eller nyttjar verksamheten i brukarrådet. Ibland ihop med representanter från brukarrörelsen.