Brukarperspektiv på den övergripande styrningen

När vi pratar om brukarrepresentation på systemnivå så handlar det om inflytande i sammanhang som i sin tur kan forma direktiv för exempelvis hur kommun, region och myndigheter arbetar.

Att ha med brukarrepresentanter på systemnivå kan leda till att nya idéer väcks, nya infallsvinklar kan berika diskussionen av ett problemområde eller tips på nya samverkanspartners.

Kom ihåg: Avsett en budget för brukarsamarbetet!

Personer som bidrar med sin tid och erfarenhet ska få betalt för sina insatser. Långsiktigt är det bäst att skapa finansiering för en eller ett par tjänster inom brukarrörelsen som ansvarar för exempelvis samordning mellan föreningarna, brukarrepresentation, metodstöd i inflytandearbetet och/eller samordning av respons på remisser eller handlingsplaner. För kortsiktiga uppdrag är det istället mer aktuellt med arvodering.

Tillgängliga möten

En rullstol går inte över en allt för hög tröskel. På samma sätt krävs det praktiska förberedelser så att personer med psykiska funktionsvariationer får möjligheter att känna sig välkomna och bekväma under möten.

Tänk på att:

  • Tydliggöra förväntningarna på de som ska delta på mötet.
  • Förutsätt inte att mötesteknik är självklart, förklara hellre en gång extra.
  • Förklara förkortningar.
  • Se över och minimera kognitiva störningsmoment, så som surrande projektor och blinkande lysrör.
  • Ta paus ofta vid långa möten.