Studiecirklar: en viktig grundpelare i att bygga brukarrörelsen

Studiecirklar kan användas för att stärka brukare och brukarrörelsen på olika sätt; patienter, anhöriga eller brukaraktiva. Det handlar om att i grupp få möjlighet att reflektera över sin egenmakt, sin berättelse eller vägar för att kunna påverka samhället. Brukarna eller patienterna får koll på sina rättigheter och vågar uttrycka sina åsikter. Deltagarna blir också hjälpta i sin återhämtning.

Vår erfarenhet är att satsningar på studiecirklar av det här slaget kan skapa en betydelsefull grund på vilka flera andra brukarinflytandeaktiviteter kan byggas.  Att använda sig av studiecirklar kan vara ett led till att skapa en starkare motpart i arbetet med brukarinflytande.

Vi erbjuder cirkelledarutbildningar så att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan leda dessa lokalt.

NSPH tillhandahåller flera studiecirklar: