Tillsammans med våra medlemsorganisationer står NSPH bakom bildandet av Riksförbundet Hjärnkoll, som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Grunden i Hjärnkolls opinionsbildande antistigma-arbete är dess ambassadörer som föreläser om hur det är att leva med psykisk ohälsa.

Hjärnkoll arbetar under devisen ”Våga prata och våga fråga”. Grundbudskapet som arbetet utgår ifrån är att vi alla måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering. Det leder till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Något som kan minska utslagning och rädda liv.

Mer information om Hjärnkolls verksamhet finns på www.hjarnkoll.se

Vill du veta mer om Hjärnkoll och ambassadörerna?

Då kan du lyssna på dessa avsnitt av vår podd Kafferast i kunskapsfabriken där vi möter några av Hjärnkolls ambassadörer: