Representationen i externa möten, samråd och referensgrupper är en värdefull arena för att öka medvetenheten om brukarinflytande, bilda opinion och skapa gehör för våra ståndpunkter. Personerna som sitter som NSPH:s representanter är rekryterade från våra medlemsorganisationer.

NSPH har både tidsbegränsade och löpande uppdrag och bland våra nuvarande och tidigare uppdragsgivare finns regeringen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet, Forte och SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering med flera. Vi överväger noga var vi tror att vår närvaro kan göra skillnad.

Löpande uppdrag
 • Översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården (S2021:02)
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
 • CEPI referensgrupp UserInvolve
  Uppdragsgivare: Urban Markström
 • SKR:s nätverk för styrning och ledning av psykiatrin
  Uppdragsgivare: Mikael Malm
 • SKR: Länssamordningsgruppen
  Uppdragsgivare: Sofie Johansson
 • HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  Uppdragsgivare: HFS nätverket
 • Nationell intressegrupp suicidprevention
  Uppdragsgivare: Folkhälsomyndigheten
 • Beredningsgrupp personligt ombud
  Uppdragsgivare: SoS, Ann Bengtsson
 • Nätverket för barns delaktighet
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
 • NOD dialog och samråd regeringen och civila samhället
  Uppdragsgivare: NOD