Representationen i externa möten, samråd och referensgrupper är en värdefull arena för att öka medvetenheten om brukarinflytande, bilda opinion och skapa gehör för våra ståndpunkter. Personerna som sitter som NSPH:s representanter är rekryterade från våra medlemsorganisationer.

NSPH har både tidsbegränsade och löpande uppdrag. Bland våra nuvarande och tidigare uppdragsgivare finns bland annat regeringen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet, forskningsrådet Forte och SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Intresset för att ha med brukarrepresentanter i olika sammanhang har glädjande nog ökat de senaste åren. Vi får numera betydligt fler förfrågningar än tidigare. Det innebär att vi inte har möjlighet att tacka ja till alla inbjudningar vi får, utan får göra prioriteringar utifrån tid, resurser och de frågor vi engagerar oss i. Vi överväger noga var vi tror att vår närvaro kan göra störst skillnad.

Löpande uppdrag
 • Översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården (S2021:02)
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
 • CEPI referensgrupp UserInvolve
  Uppdragsgivare: Urban Markström
 • SKR:s nätverk för styrning och ledning av psykiatrin
  Uppdragsgivare: Mikael Malm
 • SKR: Länssamordningsgruppen
  Uppdragsgivare: Sofie Johansson
 • HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  Uppdragsgivare: HFS nätverket
 • Nationell intressegrupp suicidprevention
  Uppdragsgivare: Folkhälsomyndigheten
 • Beredningsgrupp personligt ombud
  Uppdragsgivare: SoS, Ann Bengtsson
 • Nätverket för barns delaktighet
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
 • NOD dialog och samråd regeringen och civila samhället
  Uppdragsgivare: NOD