Alla barn och ungdomar kan behöva lite hjälp ibland. Vet du om att du har tillgång till elevhälsan från det att du börjar skolan till att du slutar gymnasiet?

I elevhälsan ingår skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagog. De finns där för att du ska må bra och få den hjälp du behöver för att klara skolan så bra som möjligt.

Exempel på vad elevhälsan kan göra för dig:

  • Hjälpa till så att du får den hjälp du behöver för att klara skolan. Om du behöver hjälp för att klara av skolarbetet kan du vända dig till specialpedagogen. Hen kan också hjälpa dina lärare så att undervisningen passar dig bättre.
  • Till skolsköterskan kan du till exempel vända dig om du inte mår bra eller inte trivs i skolan.
  • Med kuratorn eller skolpsykologen kan du till exempel prata om sånt som inte är bra hemma eller om du är mobbad.
  • Elevhälsan kan också hjälpa dig att komma i kontakt med andra vårdenheter som till exempel
    Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten.

Lite förenklat kan man säga att syftet med elevhälsan är att du ska klara målen i skolan och gå igenom skolan med godkända betyg, men du får oftast inte vård eller behandling på skolan. Däremot är skolan skyldig att hjälpa dig till kontakt med vården. Elevhälsan ska också arbeta med att förebygga ohälsa, men det är oklart vad som görs i förebyggande syfte och hur det förebyggande arbetet ser ut varierar väldigt mycket.

Alla skolor ska erbjuda sina elever tillgång till elevhälsan, det står i skollagen. Men tyvärr så ser det inte alltid ut så i verkligheten. På många platser så minskar elevhälsans resurser, på en del skolor så saknas det en specialpedagog, och kuratorn kanske bara finns på plats en dag i veckan.