Ta en minut och fundera på de här frågorna. Hur låter rösterna i huvudet när det inte gick som du tänkt dig på provet eller tentan? Vad säger du till dig själv när du missade den där straffen på fotbollsmatchen? Hur ofta jämför du dig med andra och hur ofta påverkar det dig negativt?

– Många unga är ofta mer kritiska mot sig själva än vad de skulle vara mot en kompis.
Att inte vara så självkritisk och försöka skilja på vem du är och vad du gör – det är två exempel på hur unga kan jobba med att stärka sin självkänsla, säger Emrika Larsson.

Emrika är workshop ledare för Uppdrag: Självkänsla och möter varje år minst tusentals elever på högstadieskolor och gymnasieskolor runt om i landet.

– Det handlar så mycket om prestation idag och min uppfattning är att det är en stor del i varför unga mår dåligt. Du ska prestera i skolan men också i olika fritidsaktiviteter. Media och skönhetsideal skapar också höga prestationskrav.

Prestationer, ideal och normer – det blir mycket för unga att leva upp till och det är där som en god självkänsla kan spela en viktig roll för hur du mår. Aktuell forskning (källa Frisk och Fri)visar att en sund självkänsla hjälper till att förebygga ätstörningar och annan psykisk ohälsa som depression och ångest. En god självkänsla gör oss bättre rustade att hantera jobbiga situationer eller misslyckanden.

– Det är en nyckel att förstå att du är värdefull precis som du är. Då minskar prestationstrycket och du förstår att du också är värd att få hjälp och att ta stöd, om eller när du behöver det, säger Emrika.

Hur gör man då för att förstå att man är värdefull? Värdefull trots missade straffar, kuggade tentor och fel frisyr. Här kommer begreppet självmedkänsla in, säger Emrika. Du behöver träna på att vara snäll och förstående mot dig själv, att inte ställa krav på att prestera perfekt eller att alltid klara av allting som förväntas av dig – av dig själv eller av andra. Det är viktigare att våga prova saker än att göra dem perfekt. Att misslyckas är normalt och mänskligt, det är så vi lär oss.

Både skolan och föräldrar har ett stort ansvar för att bygga ungas självkänsla. Det finns också saker som unga själva kan göra för att minska prestationskraven och tycka mer om sig själva.

– I skolans värld t.ex. handlar mycket om att synas och höras. Men det är lika viktigt att våga lyssna, på både kompisar och lärare. Att våga visa att en inte alltid vet och kan allting, att våga göra fel och att våga ändra åsikt. Då faller också till viss del prestationskravet, säger Emrika.
– När du inte behöver synas och höras för att bevisa att du är värdefull, då kan du bara vara.