Idag vet vi att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i Sverige, det visar både den samlade forskningen och barns samtal till Bris. Vad du kanske inte visste är att du, enligt den barnkonvention som Sverige antagit, har rätt att må bra och få den vård och det stöd du behöver. Så ge inte upp, uppmanar Magnus Jägerskog, generalsekreterare på barnrättsorganisationen Bris.

– Det finns ett ljus i tunneln där borta. Vänd dig till en vuxen som du kan prata med eller hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Magnus Jägerskog, BRIS

Varje år kontaktar tusentals barn och unga Bris. Förra året så handlade nästan 40 procent av kontakterna om psykisk ohälsa. Det var samtal om alltifrån lättare oro och nedstämdhet till svårare depressioner och självskadebeteenden. Via chatt, mail och telefon berättade barn och unga om en vård som brister, en skola som inte klarar av att ge rätt stöd och om en vuxenvärld som ibland inte kan eller orkar stötta den som inte mår bra.

– Barn som ringer till Bris upplever att de inte har någon annan vuxen att prata med. Många gånger vet inte vart de ska vända sig. Ibland kan det också vara så att de varken vill eller vågar ta upp det som de går och tänker på med någon i sin närhet. Till exempel när det handlar om självmordstankar.

År 2016 hade Bris nästan 10 000 kontakter med barn och unga som mår psykiskt dåligt. Tillsammans med organisationens kuratorer fick de hjälp med att sortera sina tankar och hitta vägar att må bättre.

Det finns flera viktiga pusselbitar för att behandla psykisk ohälsa, för att må bättre. En viktig bit kan vara professionell hjälp men det är inte alltid den enda lösningen.

Föräldrar och andra trygga vuxna har också en viktig roll att spela i barns liv säger Magnus Jägerskog. Samtidigt så vet vi att många unga upplever att stödet från just vuxenvärlden vacklar. Hur kan vuxna då bli bättre på att våga fråga barn hur de mår och finnas där som stöd?

– Psykisk ohälsa kan skrämma och finnas mycket skam runtomkring. Vi säger till exempel att ett barn bryter ett arm, det är inte svårt att prata om eller hur? Ett barn som upplever panikångest är något helt annat.

– Det handlar både om att våga lyssna och att i mötet med barnet ställa öppna frågor och finnas där. Låta barnet prata och hjälpa barnet i sitt mående. Även om barnet säger saker som skrämmer dig – lyssna, resonera och behåll lugnet.
Den som är vuxen kan också ringa till ringa till Barn- och ungdomspsykiatrin eller till Bris vuxentelefon – om hen har frågor eller behöver någon att bolla med.

Och du som är ung och läser detta och som inte har eller vill prata med någon vuxen kan alltid ringa till Bris påminner Magnus Jägerskog:

– Man får ringa om vad man vill, säg hej så tar vi det därifrån!