Alla skolor ska erbjuda sina elever tillgång till elevhälsan, det står i skollagen. Men tyvärr så ser det inte alltid ut så i verkligheten. På många platser så minskar elevhälsans resurser, på en del skolor så saknas det en specialpedagog, och kuratorn kanske bara finns på plats en dag i veckan.

Så vad kan du då göra om du inte får den hjälp du behöver och har rätt till i skolan?

Växa och Må bra redaktionen kontaktade Riksförbundet Attention och deras jurist Annica Nilsson och hon svarar så här på den frågan:

– Skolan har skyldighet att ge förutsättningar till alla elever så att de ska klara av skolan! Det är ett uppdrag som skolan har, men tyvärr inte alltid uppfyller.

Vad kan då elever (eller föräldrar till barn) med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar(NPF) eller med andra särskilda behov behöva ställa för krav i skolan?

– Det kan handla om att få de anpassningar och stöd som man behöver för att klara skolan. Både de som är direkt kopplade till i undervisningssituationen, men också stöd i sociala situationer, till exempel på rasten. Det kan också handla om att skolan behöver anpassa den fysiska miljön till elever med en annorlunda perception. Elever med så kallad intrycksallergi tar in alla intryck – hela tiden. I ett stojigt klassrum fullt med saker på väggarna, skrap från stolar och småprat blir det svårt att fokusera på själva skoluppgiften. Det tar också onödig kraft från eleven.

Många upplever att kunskapen om NPF inte är tillräcklig hos skolans personal.

– Har inte skolpersonalen kunskap om vilka svårigheter och styrkor som till exempel NPF innebär är det förstås också svårt att göra rätt anpassningar och stöd för dessa elever och anpassa sitt bemötande.  Därför kan kraven också handla om kompetensutveckling. Mycket vet eleverna själva, så det är viktigt att ta hjälp av dem för att få reda på vad de behöver!

– Kunskap ger möjlighet att lägga upp undervisningen på ett bra sätt och anpassa skolans miljö. Det är viktigt att anpassningarna går som en röd tråd igenom hela verksamheten och inte bara görs i vissa ämnen.

Vad kan man ge för olika typer av anpassningar eller hjälpmedel i skolan?

– Först måste man ta reda på, ”vad behöver just den här eleven för stöd”? Alla har olika behov. Vad det sedan kan röra sig om är till exempel hörselkåpor, tidshjälpmedel, skriftliga instruktioner, förståelse för att eleven behöver röra på sig under lektionen, få ha keps inomhus, äta enskilt och skriva på dator. För att nämna några exempel. Små anpassningar kan göra stor skillnad!

Har du exempel på hur vårdnadshavare har gjort?

– Jag vet att många får ligga på skolan och berätta om sitt barns behov, svårigheter och styrkor. Föräldrar får ofta ”utbilda” skolpersonalen och då kan det fungera. Men många föräldrar vittnar också om att de behöver bli sina egna jurister för att få det som barnen har rätt till. Det är en oroväckande utveckling.

Vad behövs för att vända den här utvecklingen?

– En ökad kunskap i skolan kring NPF. Norrtälje kommun är ett gott exempel. Där ska all skolpersonal få kompetensutveckling i NPF. Det borde alla kommuner och skolor ta efter!