Socialtjänsten är en del av samhällets sociala skyddsnät. Det betyder att om du inte har tillräckligt med stöd hemma så ska samhället, genom din kommun, erbjuda hjälp. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden. Det står i socialtjänstlagen.

Socialtjänsten kan till exempel hjälpa dig om

  • det är bråkigt i familjen
  • familjen inte har tillräckligt med pengar
  • någon i familjen mår så dåligt att det påverkar dig
  • du blir slagen eller hotad av någon i familjen
  • du är utsatt för sexuella övergrepp av någon i familjen
  • en förälder eller vårdnadshavare använder droger eller har problem med alkohol
  • du själv har problem med alkohol eller droger
  • du gör brottsliga saker

Här hittar du kontaktuppgifter till just din kommun.

Vill du läsa mer om socialtjänsten?

Socialstyrelsen har en hemsida, “Koll på soc”, som riktar sig till dig som är ung.
www.kollpasoc.se

Även UMO – Ungdomsmottagningen på nätet har bra information om socialtjänsten.
www.umo.se/Att-ta-hjalp/socialtjansten