Åldras och må bra var ett treårigt projekt med finansiering av Arvsfonden, som avslutades 2022. Projektet startades för att många äldre kämpar med psykisk ohälsa utan att få rätt diagnos, stöd och behandling. De går helt enkelt oupptäckta av samhällets stödfunktioner. 

Målet med Åldras och må bra var att minska fördomar och bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre samt att stärka målgruppens möjligheter till inflytande i samhället.

Projektet höll samtalsgrupper och dialog med vård och omsorg utifrån äldres egna erfarenheter. Projektet tog även fram filmer, en fakta- och arbetsbok riktad till äldre, en introduktionskurs och åldrande och psykisk hälsa, och en rapport om äldres och äldre anhörigas psykiska ohälsa.

Aktiviteterna genomfördes huvudsakligen i Sörmland.