Att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa kan ställa stora krav i vardagen. Känslor som vanmakt, oro, kaos, skuld, ilska är vanligt. Forskning visar att många anhöriga drar ett stort lass och själva riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

Så vem hjälper anhöriga att orka när kraften börjar sina? Hur ser dialogen ut mellan vårdpersonal, anhörig och närstående? Vilka vägar eller nätverk finns att kontakta för en anhörig? Vem lyssnar på anhörigas berättelser och upplevelser?

Möt fyra anhöriga, som berättar om sina upplevelser. De har alla olika familje- och vänskapsband till sin närstående.

“Den dag vi inte orkar ska han kunna göra så mycket som möjligt själv”

“Det är som att förlora en människa, en människa som ändå finns kvar”

“Det är vården som har huvudansvaret, inte de anhöriga. Kärlek kan inte läka allt”

“Man behöver stöd för att kunna bli en resurs”