Det arvsfondsfinansierade Brukarrevisionsprojektet pågick 2015-2018. Under de tre åren som projektet drevs av NSPH och RSMH genomfördes inte mindre än 34 brukarrevisioner fördelade på 6 olika län.  Hela 119 brukarrevisorer och 15 samordnare utbildades – dessa kan fortsätta att möta den allt större efterfrågan på brukarrevisioner som finns från kommuner och landsting.

Syftet med projektet var att utveckla en metod och en lättfinansierad hållbar verksamhet för att genomföra brukarrevisioner i psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter i hela landet.

Målet var att genomföra revisioner där brukarens erfarenheter och kunskaper om verksamheten tas till vara i ett utvecklingsarbete för en bättre vård och stöd.

RSMH kommer fortsatt att erbjuda brukarrevisioner till intresserade kommuner och landsting som vill köpa revisioner eller utbilda revisorer. Är ni intresserade kontakta projektledare Isabella Canow på tel. 08 120 08 062 eller på email: isabella.canow@rsmh.se

Mer information kring projektet

För att få mer information kring detta projekt, besök gärna RSMH’s webbplats. Där kan du bland annat hitta en lista på samtliga genomförda brukarrevisioner, samt hittar kontaktuppgifter om du är intresserad.

Informationsfolder
Ladda ner en informationsfolder om brukarrevisioner (PDF)