Här kan du ta del av NSPH:s arbete kring diskriminering. Mycket av kunskapen togs fram inom det Arvsfondsfinansierade projektet Din rätt, vars syfte var att motarbeta diskriminering av personer på grund av deras psykisk ohälsa.

Diskriminering av personer med psykisk ohälsa är tyvärr utbrett inom alla samhällsområden. Det är också olagligt, och vi behöver gemensamt i samhället arbeta för att upptäcka och motarbeta diskriminering.

Den som vill lära sig mer eller sprida kunskap om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa och motarbeta diskriminering hittar uppslag, information och råd på denna sida.

Söker du information om vilka rättigheter och möjligheter du har att skyddas mot diskrimineringen? Eller är du anhörig, har ett stöttande uppdrag eller är yrkesverksam eller makthavare? Då är Din Rätt-kompassen ett bra första steg att ta.