Genom projektet Din Rätt publicerade NSPH tio artiklar som alla handlade om diskriminering pga psykisk ohälsa.

Artiklarna skrevs av juristen Annika Jyrwall Åkerberg. De vänder sig till både allmänhet och yrkesverksamma och du hittar dem via länkarna här nedanför.

Artikel 1 om diskriminering – Orättvisor i arbetslivet
Artikel 2 om diskriminering – Negativ särbehandling i vården är förbjuden
Artikel 3 om diskriminering – Trakasserier
Artikel 4 om diskriminering – Bristande tillgänglighet
Artikel 5 om diskriminering – God man och förvaltare
Artikel 6 om diskriminering – Tvångsomhändertagande av barn
Artikel 7 om diskriminering – Försäkringskassans bemötande
Artikel 8 om diskriminering – Psykisk ohälsa och diskrimineringslagen
Artikel 9 om diskriminering – Elevens rättigheter vid psykisk ohälsa
Artikel 10 om diskriminering – Stigmatisering eller individuellt bemötande?