Statistik om diskriminering

  • Fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta i den fysiska vården. Detsamma i psykiatrin.
  • Fyra av tio har valt att inte berätta om det på sin arbetsplats.
  • Ungefär hälften har senaste två åren låtit bli att söka somliga jobb.
  • Var fjärde känt sig diskriminerad när det gällt att få ett arbete.
  • Var fjärde har upplevt orättvisor i relation till att behålla ett arbete.

Källa: Riksförbundet Hjärnkoll

  • De personer med psykisk ohälsa som har arbete tjänar i snitt mindre än hälften av vad genomsnittsbefolkningen tjänar.
  • Personer med allvarlig psykisk ohälsa har i snitt 15-20 års kortare livslängd än andra.
  • Kostnaderna för den psykiska ohälsan uppskattas till över 70 miljarder om året i Sverige.
  • En av fem som jobbar uppger problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar.

Källa punkt 1: Hjärnkoll, källa punkt 2: SCB, källa punkt 3-4: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)