I sin bredaste definition är diskriminering när man gör negativ skillnad mellan olika människor på grund av deras identitet. När man pratar om psykisk ohälsa kan många känslor, tillstånd och diagnoser inkluderas. Bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (så som tvångssyndrom, autism, ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom), känslomässig smärta som (depression, ångest, trauma efter en obehaglig upplevelse, självmordstankar, ätstörningar och andra självskadebeteenden). Även bipolaritet (manodepression) och schizofreni hör hit, ihop med många andra tillstånd.

Vill du lära dig mer om din eller andras rätt att inte diskrimineras?

· Använd webbportalen Din Rätt-kompassen som hjälper både privatpersoner och yrkesverksamma att motverka diskriminering – nsph.se/dinrätt
· Läs inspirationsskriften om antidiskriminering som hittas som PDF här eller beställs kostnadsfritt i vår webbshop
· Läs den digitala kunskapssammanställningen om hur diskriminering pga psykisk ohälsa ser ut och stoppas
· Läs kortversionen av kunskapssammanställningen, som även kan beställas i fysisk form kostnadsfritt i vår webbshop
· Se kortfilmen med intervjuer med personer som har erfarenhet av att bli orättvist behandlade – hittas här
· Se på NSPH:s musikvideo om antidiskriminering från gruppen Rap A Way
· Läs eller sprid våra rekommenderade åtgärder för hur samhället stoppar diskriminering
· Läs våra tio artiklar om diskriminering av personer med psykisk ohälsa, skrivna av juristen Annika Jyrwall Åkerberg.
· Hitta matnyttig kunskap på Facebooksidan Diskriminering pga psykisk ohälsa
· Se antidiskrimineringsprojektet Din Rätt:s föreläsning om frågan här. (Välj “Hur uppnår vi ett samhälle fritt från diskriminering av personer med psykisk ohälsa?” i listan över seminarier. Eller gå till 5.46.00 i den långa filmen.)
· Arbeta med studiematerialet Din Rätt

Varmt lycka till!

/Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa