Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Med anledning av detta har bedrivit NSPH Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin under åren 202o-2023.

Projektet har riktat sig till patienter som vårdas eller har vårdas på rättspsykiatriska kliniker och syftet varit att involvera patienter att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. I projektet har även anhöriga ingått som bidragit med viktiga erfarenheter. Projektet har genomförts i samarbete med rättspsykiatriska kliniker på sex orter.

Projektet har även tagit fram flera material som riktar sig till anhöriga och patienter. 

Beställ eller ladda ned gratis här