Att bli patient efter att ha blivit dömd till vård inom rättspsykiatrin är en komplicerad och svår värld att möta; frihetsberövande och komplicerad juridik med regler och tvång – och samtidigt vård för psykisk ohälsa eller sjukdom och få tillgång till rätt stöd.

Därför har Inflytande i rättspsykiatrin gjort ett patienthäfte som ger patienter inom rättspsykiatrin vägledning kring viktiga lagar, stödfunktioner, delaktighet inom vårdprocessen och metoder för att bryta stigma.

Visst är det så att sjukdom och en brottmålsdom kan innebära konsekvenser som både frihetsberövande och vård under tvång. Det kan du inte ändra på i grunden. Men det du kan göra är att skaffa dig kunskap och insikt om vad som styr utifrån de omständigheter som råder i just din situation.

Ladda ned eller beställ patienthäftet gratis här