Under 2013 testade vi att bjuda in brukare, anhöriga och personal för att tillsammans arbeta med förbättringar. Vi bildade fyra team som arbetade med olika förbättringsområden. Deltagarna kom både från psykiatriska verksamheter (landsting) och från socialpsykiatrin (kommuner).

Förbättringsarbete drevs i fyra team som bestod av brukare, anhöriga och personal. Två team var från psykiatrin i Örebro, ett team kom från socialpsykiatrin i Botkyrka kommun och det fjärde teamet kom från socialpsykiatrin i Sollentuna kommun. Teamens arbeten redovisades och sammanfattades skriftligt.

Teamens förbättringsområden

  • förbättrad kontakt med anhöriga på heldygnsvården. Kontakt inom 24 timmar blev målsättningen.
  • att minska uteblivna besök och öka delaktigheten och deltagandet i aktiviteter inom psykiatrisk rehabilitering och på mottagningen för unga vuxna
  • två av teamen arbetade med att öka brukarnas delaktighet i boendestödet

Personalen ska alltid veta vad som är planerat för patienterna

Teamet från heldygnsvården i Örebro består av tre personal, en anhörig och två personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Områden inom psykosvården där teamet tycker att kvaliteten kan bli bättre är dels informationen till anhöriga och patienter, dels rapporteringen om patienterna de första dygnen efter inläggning till personal som går på ett nytt arbetspass.

—Det får inte råda något tvivel i personal- gruppen om vad som är planerat för patienterna när man går på sitt arbetspass. Informations- överföringen måste vara vattentät. Det här är ett område som är både gripbart och nödvändigt att förbättra, säger Patrik Holmström som är brukarrepresentant i teamet och berättar om hur samspelt gruppen är.

—Nu känner jag en del av personalen sedan tidigare då jag varit knuten till enheten sedan lång tid tillbaka som patient. Men vi tänker inte på om vi är personal, patient eller anhörig utan försöker tillsammans hitta lösningar som ska höja kvaliteten på vården för patienterna, säger han.

Text: Tommy Engman Foto: Babis Tsokas
Bilden: Patrik Holmström samtalar med sitt team på ett värdecafé i mars 2013.

Boendestödet i Sollentuna: “Viktigt att alla får säga vad de tycker”

Diskussionerna om hur teamen ska arbeta och vilka mål som ska sättas upp har tagit tid. I teamet från Sollentuna har de intensiva och vida diskussionerna konkretiserats och även de tänker arbeta för ökad delaktighet för brukare och anhöriga.
—Vi har haft spännande diskussioner och tycker det varit viktigt att alla ska få säga vad de tycker. Vid nästa möte ska vi formulera de mål vi ska sätta upp och hur vi ska mäta förändringarna. Där befinner vi oss just nu i maj 2013, säger Almir Puric, handledare i Sollentuna.

Text: Tommy Engman