NSPH:s Projekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet startades 1 maj 2022 med målet bättre vård och stöd för anhöriga till personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel).Illustration med tre personer runt ett bord som har varsin pusselbit och tittar på varandra.

Anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa och dessutom har ett skadligt bruk och beroende befinner sig i en mycket svår situation. Känslor av frustration, oro och förtvivlan blandas ofta med skam och skuld. Inte sällan får även de anhöriga själva hälsoproblem. Därför drev vi på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) projekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet för att tillsammans med anhöriga undersöka hur stödet till dem skulle kunna förbättras. Tillsammans med våra samarbetspartners bjöd vi in anhöriga att dela med sig av sina erfarenheter genom samtalsgrupper, intervjuer, enkäter och fokusgrupper. Vi erbjöd även studiecirklar för anhöriga som ville lära sig mer om frågor som berör dem.

Projektet utgick från de anhörigas erfarenheter, finansierades av Allmänna Arvsfonden och drevs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) i samarbete med vården, folkbildningen och den lokala brukarrörelsen i Region Stockholm och Västmanland samt NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga).

Läs mer
Läs gärna mer i vår folder om projektet. Ladda ner här:
Informationsfolder Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet (PDF öppnas i ny flik)

Se en film (ca 30 min) där Mats Ewertzon, forskare/möjliggörare vid Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), redogör för olika studier kring anhöriga till personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet,

Se filmen här (öppnas i ny flik)!

"Stöd för barn i familjer där någon lider av samsjuklighet" – se seminariet vi höll i Västerås i november 2023. Åsa From och Lisa Wallander Linusson, familjebehandlare på Stationen, berättar om vad barn i familjer där det finns psykisk ohälsa och/eller beroendesjukdom önskar för stöd för att få en så bra situation som möjligt.
Vad kan jag få för hjälp och stöd när jag är anhörig till någon med samsjuklighet?
Maria Nyström Agback, styrelseledamot och förbundsjurist Schizofreniförbundet, berättar om rättigheter och stöd för dig som anhörig till någon med samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk.
Möt utredaren Anders Printz i ett skräddarsytt webbinarium för "Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet"! Nyligen presenterade samsjuklighetsutredningen sitt slutbetänkande. Ambitionen är högt ställd med ett antal förslag både vad gäller samordning, huvudmannaskap och lagändringar. Hur kommer utredningens förslag att påverka de anhörigas situation?
Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH, var drivande i att ta fram projektet. Hör honom kort beskriva tankarna bakom satsningen och vad vi vill åstadkomma.