Projekt med fokus på anhöriga till personer med samsjuklighet
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver Arvsfondsprojektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet för att tillsammans med anhöriga och en bred samling aktörer undersöka hur stödet till de anhöriga skulle kunna förbättras.

Samsjuklighet
Med samsjuklighet menar vi när en person har både psykisk ohälsa/sjukdom och beroende/skadligt bruk av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Läs mer om Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet