Projektets syfte

Syftet med projektet var att ta fram en nationell plattform med riktlinjer och ramar för en svensk utbildning inom peer support, samt att utbilda de första peer supportrarna i landet. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Detta har prövats under flera år i andra länder som USA, Holland och England med stor framgång.

Utbildningsinsatsen genomfördes i samarbete med fyra pilotlän – Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Västerbotten – där de nyblivna peer supportrarna sedan anställdes inom överenskommen verksamhet inom vården eller socialpsykiatrin. Projektets långsiktiga mål var att peer support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina vårdkontakter.  Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Här kan du läsa mer om hur NSPH nu arbetar med Peer Support