UserInvolve är ett samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer på området psykisk hälsa.

Vårt syfte är att studera metoder och strategier som redan finns för att öka inflytandet på individ-, verksamhets- och systemnivå. Vi vill också bidra till att strategierna utvecklas och att kunskaperna om dem sprids. Forskningen bedrivs i samproduktion. Det innebär att brukare och välfärdsaktörer bidrar aktivt med sin expertkunskap genom hela forskningsprocessen.

Projektet pågår från januari 2022 till december 2027.

Läs mer om UserInvolve (ny flik)

Kontaktperson

Anneli Gustafsson

Samordnare User Involve 079-099 28 22