Ungdomarna lär oss det vi behöver veta!

Med barn och unga i fokus och med hjälp av en unik metodik har Växa och må bra-projektet utbildat och handlett förbättringsteam inom skola, socialtjänst och psykiatri. Målet var att förbättra verksamheterna för barn och unga.