Du är inte ensam. I Sverige idag lever cirka 385 000 barn och unga i en familj där någon har en riskabel alkoholkonsumtion, detta motsvarar 3-4 elever i varje skolklass.

Du som har en förälder med beroende kan behöva stöd och hjälp med många olika saker, både praktiskt i vardagen och känslomässigt. Det är viktigt att du har andra vuxna som kan hjälpa dig när din förälder är sjuk och inte klarar av att finnas där för dig. Vuxna i skolan och kommunen har skyldighet enligt lagen att hjälpa dig. Ibland vet de inte hur de ska göra. Det gäller att hitta bra vuxna att tala med. Ge inte upp!