Hej!

Om du känner igen dig i situationen “Dom bråkar hemma”, tänk på att du är stark om du ber om hjälp och stöd!

Du har en rätt till en lugn och trygg hemmiljö, en frizon där du får stöd och energi. När föräldrar bråkar mycket leder det ofta till både stress och oro. Kanske oroar du dig för hur det kommer att vara när du kommer hem från skolan eller för om dina föräldrar kommer att skilja sig.

Många känner sig också ensamma med att ha föräldrar som bråkar mycket. Det är kanske ingenting som varken du eller dina kompisar vill ta upp och prata om men hade ni gjort det så hade du med största sannolikhet hittat någon med liknande tankar och känslor som du i din omgivning. Du är inte ensam och du har ingenting att skämmas för! Kom ihåg att det aldrig någonsin är ditt fel att dina föräldrar båkar och att det inte är ditt jobb att lösa deras konflikter!

Däremot är det dina föräldrars jobb att se till att du känner dig trygg och att du får den omsorg du behöver för att kunna må bra. Om de bråkar på ett sätt som påverkar dig negativt så är det viktigt att du får prata med dem om detta. Kanske kan ni alla tillsammans sitta ner och prata om hur ni tänker och känner. Det finns även professionell hjälp som hela familjen kan få i form av stödsamtal och familjeterapi för att få verktyg att hantera konflikter och där även du får möjlighet att med en utomstående vuxen i rummet berätta för dina föräldrar hur du upplever situationen.

Bonnies tips till dig:
Det kan vara skönt att få prata med någon utomstående vuxen om hur man känner för att få stöd när det är tufft hemma. Finns det någon trygg vuxen i din närhet som du kan prata med om hur du har det och hur du mår? Någon som du litar på? Kanske en lärare, någon på elevhälsan, ungdomsmottagningen eller en kompis förälder? Du har rätt att få stöd och hjälp i din situation och ska inte behöva gå själv med dina tankar! De kan sedan också hjälpa till att länka dig vidare om du skulle vilja ha annat stöd.

Om du känner dig hotad eller rädd hemma eller om du eller någon i din familj utsätts för hot eller våld, kontakta 112 eller någon annan vuxen i din närhet direkt och berätta.

Försök att ta hand om dig och lyssna på dina behov, gör saker du tycker är roligt och kom ihåg att det finns stöd att få, du är inte ensam!

Vi på Trygga Barnen arbetar med stöd till barn och unga som växer upp i familjer där någon dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt dåligt. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du vill ha stöd! www.tryggabarnen.org

Det finns också en hel del andra ideella organisationer som arbetar med stöd till barn och unga som har det jobbigt, bland annat: www.bris.sewww.tilia.se, www.umo.se (bra sida med mycket info och länkar till olika stödformer).

Ta hand om dig!

Bonnie Friedh Möller