En ätstörning handlar om hur du förhåller dig till din kropp och det du äter. En person med en ätstörning är väldigt dömande mot sig själv och försöker på olika sätt kontrollera vad hen äter. Personen tänker också ofta på vad hen väger.

Många drabbas av ångest kopplat till sig själv, sin kropp och mat och försöker i många fall kompensera för det som personen ätit genom att till exempel kräkas, träna och tänka nedvärderande om sig själva.

Det finns olika former av ätstörningar och alla syns inte på utsidan. Ätstörningar leder ofta till en förvrängd kroppsbild där en tänker att man behöver gå ner i vikt trots att en inte behöver det. Är detta någonting du känner igen?