Det är viktigt att du tar hand om dig och lär dig att känna igen och förstå hur din kropp och hjärnan påverkas under press och stress.