Många som har en förälder som lever med psykisk ohälsa känner en stor oro och en klump i magen över hur det ska gå för föräldern.

Kommer pappa att gå till jobbet idag? Kommer mamma att ta livet av sig? Denna oro gör det ofta svårt att koncentrera sig på till exempel skolan.