Kanske har du eller kanske har du inte ADHD. Det kan vara bra att få veta och sluta grubbla. Då kan du få hjälp att komma vidare och få förståelse för hur du fungerar. Med både styrkor och svagheter. Du behöver ha kontakt med psykiatrin för att göra en utredning och få veta säkert.

När du vet hur det ligger till kan det vara lättare för dig att få hjälp och stöd i skolan och på jobbet, om du behöver det. Du kanske också kan lära dig mycket om hur du fungerar och kan börja använda sådant du kan ha nytta av. Du kanske också lär dig att undvika situationer som du mår dåligt av.