ÄR DU UNG och vill träna dig på att göra din röst hörd och få vuxna att lyssna? Den här kursen är för dig!

ÄR DU FÖRÄLDER eller annan vuxen som möter unga i deras vardag? Den här kursen kan bli ett viktigt hjälpmedel att stärka de unga att utöva sina rättigheter enligt barnkonventionen!

TA MIG PÅ ALLVAR är en flexibel och rolig kurs som tagits fram av unga för unga (13-25 år). Den ger möjlighet att på ett tryggt sätt tillsammans med en kursledare träna

sig i att våga ta plats, säga vad man tycker och lyssna på andra.

TA MIG PÅ ALLVAR kan användas för en kurs, en heldag eller flera tillfällen.

Den fungerar lika bra att göra hemma som i skolan, inom vården eller på ett boende.

Kursen är framtagen av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, i samarbete med ungdomar engagerade i vårt projekt Växa och må bra.

Läs mer och beställ utbildningsmaterial

”Ett sätt för unga att träna sig i att ta plats”

Karin Engberg Foto: Caroline Andersson

– Vi ville stärka ungdomar att framföra sina åsikter, prova argument i diskussioner men även att lyssna på andra. Därför tog vi tillsammans med unga fram en kurs i inflytande, säger Karin Engberg, projektledare för Växa och må bra.

Hur gör man för att våga ta ordet, ta ställning, säga sin åsikt? Hur lyssnar, argumenterar och kanske till och med ändra åsikt utan att känna sig överkörd?

Idén om en inflytandeutbildning fanns under längre tid, efter att sett hur det ofta kan bli ojämnt när unga och vuxna ska samarbeta i gemensamma förbättringsprojekt.

– Som ung är det inte lätt att få sin röst hörd i samtal med vuxna, trots att de vuxna kanske har all intention att lyssna, menar Karin Engdal.

NSPH har lett kvalitetsförbättringsteam där ungas erfarenheter varit utgångspunkter för att förbättra arbetet inom bland annat skola, ungdomsmottagning, boendestöd och arbetsträning för unga. Det är dessa erfarenheter som ligger till grund för utbildningen.

Läs mer om förbättringsarbetet