Illustration: Lotta Sjöberg

Blunda inte för det du ser

Se dig omkring! Finns det unga i din närhet som behöver ditt stöd eller uppmuntran? Våga ta kontakt, prata och agera.

Om en ung person i din närhet beter sig konstigt eller helt oförklarligt är det inte för att vara djävlig. Det finns något bakom. Pröva att tänka så här:

– Varför har hen gjort det?
– Varför gör hen så här?
– Vad kan ha hänt?
– Jag kanske ska prata med hen.

Om något händer, till exempel i skolan, ge olika alternativ:

– Vill du prata med någon?
– Vill du ringa hem?
– Vill du vara själv någonstans?
– Vill du gå hem?
– Ska jag hämta en kompis?

Våga sträcka ut en hand

Ungdomarna som bidragit med råden här hade många erfarenheter av vuxna som valde att vända bort blicken istället för att sträcka ut en hand. Men det finns också exempel på vuxna som vågade.

En av våra unga hade det riktigt jobbigt hemma och var stökig i skolan. Av alla vuxna var det en lärare som hade modet att fråga:
– Vad är det egentligen som händer?
Svaret blev kort:
– Jag orkar inte prata.
Men historien slutar inte där. Lärarens fråga sådde ändå ett frö. Det finns vuxna som ser och är beredda att lyssna. Det ledde till att hen vågade gå till kuratorn.