Berättelser

Filmer

Hasse, 76 år, och Sara, 23 år, pratar om hur det var att växa upp med diagnosen bipolär sjukdom, omgivningens reaktioner och hur man hanterar sina skov.
Yousef, 28 år, och Ewa, 69 år, berättar om hur det var att få diagnosen ADHD. De pratar om hur det är att få en förståelse för sin diagnos, stödet från omgivningen och hur man hanterar konflikter. De ger också tips om framtiden till andra som har ADHD.
Lio, 24 år, och Elisabeth, 73 år, pratar om hur det är att försöka identifiera sitt dåliga mående, att berätta för sina nära och kära och om erfarenheterna att leva med psykisk ohälsa.

Podd om att leva med psykisk ohälsa

  • Lyssna på fler berättelser om att leva med psykisk ohälsa »
  • Podd om att vara anhörig

  • Lyssna på fler berättelser om att vara anhörig »
  • Vill du lyssna på fler avsnitt?

    I vår podcast Kafferast i kunskapsfabriken intervjuas personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och anhöriga, men också personal som arbetar för att kunna ge bättre stöd, och forskare som tar reda på hur det egentligen ser ut och varför.

    Lyssna på Kafferast i kunskapsfabriken