NSPH arrangerar regelbundet webbinarier och konferenser kring frågor som berör psykisk ohälsa, psykiatri eller kring brukarrörelsen och brukarinflytande. Många av dessa spelas in och publiceras på denna sida samt på vår YouTube-kanal.

Kommande konferenser och sändningar hittar du i Kalender.

Att möta anhöriga till personer med samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och beroende (2024)
Risker och lösningar för kvinnor och flickor som vårdas med tvång (2024)
Om tvångsvård och självvald inläggning - rapport och egna erfarenheter (2023)
Stöd för barn i familjer där någon lider av samsjuklighet (2023)
Ungas psykiska hälsa - World mental health day (2023)
Politikerutfrågning - Vad gör ni för oss med psykisk ohälsa? (2023)
Visa vägar 2023 – Metoder och verktyg för brukarinflytande (2023)
Kunskap, erfarenheter och metoder från Inflytande i rättspsykiatrin (2023)
Möt utredaren Anders Printz! Digitalt seminarium om samsjuklighetsutredningen (2023)
Vårdskador i rättspsykiatrin (2023)
Psykisk ohälsa har ingen ålder - om åldrande och psykisk hälsa (2022)
Goda exempel på idéburet offentligt partnerskap, IOP (2022)

 


Saknar du något?

Äldre inspelat material hittar du på NSPH:s YouTube-kanal.

Gå till Youtube (ny flik)