I den här foldern kan du läsa mer om NSPH:s Arvsfondsprojekt “Inflytande i rättspsykiatrin”.

kr

Beskrivning

En folder om NSPH:s Arvsfondsprojekt “Inflytande i rättspsykiatrin”

Inflytande i rättspsykiatrin är ett projekt som drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets mål är att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin. I den här foldern kan du läsa mer om projektet.

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på landets rättspsykiatriska kliniker för att involvera patienterna, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH startat ett Arvsfondsprojekt med fokus på rättspsykiatrin.

Ladda ner som pdf

Ytterligare information

Vikt 11 g