Rapporten är ett led i NSPH:s arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för anhöriga i våra medlemsorganisationer.

kr

Beskrivning

Denna rapport är ett led i NSPH:s arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för anhöriga i våra medlemsorganisationer.

Med anhörig avser vi personer inom familjen, släktingar eller andra personer som vänner och grannar, som har en relation till en person med psykisk ohälsa. Innehållet bygger på en enkät med syfte att få en tydligare bild av hur anhöriga har det samt undersöka vilka behov, erfarenheter och önskemål som finns för att kunna bidra till att förbättra och underlätta för dem.

Ladda ner som PDF