En hållbar socialtjänst 2021-01-28

NSPH har lämnat ett yttrande över utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Läs hela NSPH:s yttrande här Avsikten med utredningen har varit att sammanställa förslag som tillsammans…

Börja med barnen! 2021-09-30

NSPH har lämnat ett yttrande till över remissen ”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)”. Läs NSPH:s yttrande här NSPH håller bland…