Stort behov av nationell stödlinje 2022-03-08

NSPH har lämnat ett yttrande över Folkhälsomyndighetens uppdrag angående en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående. Utifrån NSPH:s erfarenheter var…