NSPH består av en rad patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykisk hälsa-området. Vi representerar olika diagnoser och tillstånd, men vi har väldigt mycket gemensamt.

Våra medlemsorganisationer arbetar var och en med sin inriktning inom psykisk hälsa, och utifrån detta med sitt eget intressepolitiska arbete. Där det är mer effektivt att driva ett gemensamt intressepolitiskt arbete samarbetar vi – det handlar om frågor som rör bland annat kvalitetssäkring, inflytande och delaktighet inom psykiatrisk vård och omsorg och generellt bättre vård och bemötande vid psykisk ohälsa.