Här hittar du kontaktuppgifter till NSPH:s regionala nätverk

Patient-, brukar- och anhörigföreningar runt om i landet bildar ofta egna nätverk för att driva gemensamma frågor lokalt och regionalt. Vi stödjer dem i att samverka med varandra och att nå inflytande inom deras prioriterade intresseområden gentemot  region, kommun och och andra regionala aktörer.

NSPH:s regionala nätverk (i bokstavsordning)