Dalarna – Dalarnas nätverk för psykiatri

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa har funnits sedan hösten 2005.

Läs mer på deras hemsida

Syftet med nätverket är att:

Sprida kunskap

  • anordna seminarier för personal inom vård- och stödområdet vars inriktning är psykisk hälsa och ohälsa
  • genomföra föreläsningar riktade till allmänheten
  • informera om föreningarnas verksamhet.

Särskild vikt läggs vid att behandla frågor om attityder och värderingar i anslutning till psykisk sjukdom och ohälsa.

Bygga nätverk

  • utbyta och förmedla kunskap om respektive organisations inriktning och resurser
  • stärka patient-, brukar- och anhörigperspektivet i olika sammanhang.

Nätverket har representanter från följande föreningar:
RSMH i Dalarna
Attention Dalarna

IFS Dalarna (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar)
Balans Dalarna
nxtME
Fontänhuset i Falun
OCD föreningen i Dalarnas län
Hope att leva vidare
Svenska kyrkan (Avesta-Grytnäs pastorat)

Även länets brukarinflytandesamordnare finns med i nätverket samt sekreterare från Division psykiatri och habilitering