NSPH Blekinge bildades i februari 2014. I verksamheten finns (H)järnkoll.

NSPH Blekinge arbetar med flera olika uppdrag och projekt som på ett eller annat sätt handlar om att öka kunskapen om psykisk ohälsa, öka inflytandet och egenmakten för brukare samt förbättra bemötandet till personer med psykisk ohälsa.

Exempel är:

  • Psykiatriveckan
  • Brukarstyrda brukarrevisioner
  • Samtalsledare för brukare
  • Studiecirklar
  • Brukarmedverkan i kommun, region och Länsstyrelsen
  • Hjärnkollsambassadörer som föreläser

Blekinge består NSPH av patient-, brukar- och anhörigorganisationer:
OCD-föreningen i östra Skåne och Blekinge, Autism Blekinge, Demensföreningen i Karlshamn, RSMH och
SHEDO

Här hittar du NSPH Blekinges hemsida

Kontakt

Kansli
E-post:
info@nsphblekinge.se

Anita Sjödahl
Ordförande
anita.sjodahl@nsphblekinge.se

Signhild Fagerberg
Samordnare Hjärnkoll och Grafisk Kommunikation
073-032 01 65
signhild@nsphblekinge.se

NSPH Blekinge
Strandgatan 8
372 30 Ronneby