Kontakt

Ordförande
Anne Garcia Solving
E-post: enne@nsph-halland.se

Samordnare NSPH/HJÄRNKOLL
MARY-ANNE JAKOBSSON
E-post: maryanne@nsph-halland.se
Tel: 079-333 10 20

Hemsida: nsph-halland.se

NSPH Halland bildades våren 2016 och består av följande organisationer:

Autism & Aspergerföreningen Halland: www.autism.se/halland

Riksförbundet Attention:(Attention Kungsbacka http://www.attentionkungsbacka.se

Falkenbergs Fontänhus: www.falkenbergsfontanhus.se

SHEDO http://shedo.se

SPES Halland

Mind Halland https://mind.se/om-mind/vi-ar-mind/lokalforeningar/