NSPH i Örebro län

Hemsida: https://orebrolan.nsph.se/

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett riks-nätverk för organisationer, som var för sig representerar människor med olika former av psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, självskadebeteende, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga.

Det regionala nätverket för NSPH i Örebro län bildades i november 2008 och består av ett antal länsövergripande  föreningar som alla på något sätt är knutna till Region Örebro läns psykiatriska vård och rehabilditering. NSPH i Örebro län består av både brukar- och anhörig-föreningar.

NSPH i Örebro län arbetar med många olika frågor, frågor som kan förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga. Eftersom vi består av olika föreningar som har olika åsikter i vissa frågor arbetar vi endast med de gemensamma frågorna. NSPH har regelbundna träffar, ungefär tio per kalenderår.

NSPH har dessutom representanter med i ”Utvecklingsgruppen för psykisk hälsa och missbruk” (psykiatrins och kommunernas tjänstemannagrupp som arbetar med samordningsfrågor inom psykiatri och socialpsykiatri). NSPH har även två representanter med i Brukarrådet för Beroendecentrum.