Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne,  är ett sammanslutning av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Michelle Nilsson michelle@nsphskane.se
Kansliet, kansli@nsphskane.se

NSPH Skåne har en egen separat webbplats. Besök den här!