Brukarnätverket/NSPH i Uppsala län bildades i februari 2008.

Medlemsorganisationer

Föreningen Autism, Föreningen Balans Uppsala, Föreningen Ymer, IFS Uppsala län (Intresseförening för schizofreni och andra psykoser), RFHL Uppsala län, RSMH lokalavdelningar i Uppsala län, Uppsala Ångestsyndromsällskap och Attention Uppsala.

Efter bildandet har Ananke i Uppsala län, Uppsala demensförening och RUS Uppsala tillkommit som medlemsorganisationer.

En representant från Uppsala kommuns brukarnätverk för psykiatrin deltar också.

Verksamhet

Brukarnätverket i Uppsala berättar om sitt arbete i skriften Nätverka för ökat inflytande, sid 5-6 och 17-19.
Öppna pdf-filen

Brukarnätverket/NSPH i Uppsala län har en gemensam hemsida med Brukarnätverket för Beroendefrågor i Uppsala Län.

Hemsida: Brukarnätverket NSPH Uppsala län
E-post: nsphuppsala@gmail.com