Vi är mycket tacksamma om du som har erfarenhet av tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård som patient, anhörig eller närstående vill dela med dig av dina erfarenheter i en eller flera av våra enkäter. Längre ner på sidan hittar du länkar till enkäterna.

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer på psykiatriområdet. Vi samarbetar ofta med olika myndigheter och vårdgivare för att se till att de även tar hänsyn till patienternas och de anhörigas perspektiv i olika utvecklingsprojekt. Vi genomför den här undersökningen åt Socialstyrelsen som just nu har ett särskilt uppdrag från regeringen att kartlägga användningen av tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrin.

Välj det som stämmer bäst in på dina erfarenheter för att komma vidare till rätt enkät:

Jag har egen erfarenhet av att vårdas med tvång i psykiatrin eller rättspsykiatrin

Jag är anhörig/närstående till någon som vårdats med tvång i psykiatrin eller rättspsykiatrin

Stort tack för din insats!

Enkäterna kommer att vara tillgängliga här på vår hemsida fram till midsommar. Resultatet av undersökningarna presenteras preliminärt i oktober.